Home

Bijlessen Limburg

Studiebegeleiding

Individuele coaching

(Her)oriëntatieadvies

Workshops

Bijlessen.limburg@gmail.com

0472 77 53 88

Het vinden van de geschikte persoon voor het geven van bijlessen en studiebegeleiding is geen sinecure. Bijlessen Limburg garandeert u professionele begeleiding met tastbare resultaten in de regio Limburg.

 

Zowel specifieke als algemene studiebegeleiding behoren tot onze activiteiten. Specifieke studiebegeleiding betreft hulp bij specifieke opleidingsonderdelen. Algemene studiebegeleiding betreft ‘leren leren’, structuur inbouwen, plannen, omgaan met faalangst en eventueel advies en begeleiding bij heroriëntering. Zowel leerlingen uit het lager als middelbaar onderwijs en studenten uit het hoger en universitair onderwijs zijn onze klanten. Daarnaast ook volwassenen die opnieuw gaan studeren en mensen met hersenletsels of een andere psychologische problematiek.

Samen met de leerling / student wordt gezocht naar een manier waarop men opnieuw zin krijgt in het leren. Het volgende citaat verwoordt onze benadering sprekend: "Enseigner, ce n'est pas remplir un tonneau… c'est allumer une flamme" - Aristophane. Onderwijzen gaat niet om het vullen van een vat, maar om het aanwakkeren van een vlam.

 

Ons nieuwe aanbod: workshops voor leerlingen en studenten en (her)oriëntatieadvies vindt u onder www.integraalcoaching.be

PROFESSIONALITEIT

 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de specifieke noden van de klant in kaart gebracht. Blijkt na dit gesprek dat verdere samenwerking niet tot vruchtbare resultaten zal leiden, dan verwijzen wij graag door. Wij gaan enkel die opdrachten aan waarvoor u op een deskundige begeleiding kan rekenen en waar wij u een professionele garantie kunnen bieden.

RESULTAATS-VERBINTENIS

 

Aan de hand van tussentijdse evaluaties wordt de evolutie en de tevredenheid van de klant in kaart gebracht. Niet alleen de leerling / student, maar ook de ouders worden hierbij betrokken. Waar nodig wordt bijgestuurd in de frequentie van de lessen en/of de gevolgde methodiek.

HULP OP MAAT

 

 

Afhankelijk van de vraag worden een bepaald aantal contactmomenten aanbevolen. De juiste match wordt gezocht tussen klant en leerkracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorbereidend werk en effectieve contactmomenten. Dit om uw vraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Success is a science; if you have the conditions, you get the result.” - Oscar Wilde

 

 

 

 

 

 

OMDAT LEREN BELANGRIJK IS

NU, LATER, ALTIJD

Door deze begeleiding slaagde ik in mijn eindexamens, nogmaals dank!

Kirsten: 2/07/2014

 

Door jullie hulp zie ik mijn hogere studies weer helemaal zitten!

Sam: 3/01/2015

CONTACT

Hofstraat 30

3530 Houthalen

 

 

+32 472 77 53 88

bijlessen.limburg@gmail.com

Ondnr. 0542.361.345

Copyright © All Rights Reserved

VOLG ONS

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, klik beneden om ons te volgen.